Slakthusområdet

LaTERRE har idag tecknat ett samarbetsavtal med John Mattson om att  förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad.

Läs mer hos John Mattson här!

Slakthusområdet - Etapp 1 ute på samråd

Den första etappen för Slakthusområdet är på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Förslaget omfattar 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor, kontor, handel och service. Nu sätts grunden för nya Slakthusområdet.

Läs mer här!

Vårt innovativa Nouvelle blir hyresrätter genom förvärv av Rikshem AB

Rikshem har förvärvat projekt Nouvelle. LaTERRE har sedan 2017 arbetet med detaljplanen som efter antagande är den första i Stockholms län med p-tal noll. Rikshem beräknas tillträda fastigheten i slutet av nästa år. Utöver ca 70 hyreslägenheter skapas även Rikshems nya förvaltarkontor, för hela norra Stockholm.

Läs Rikshems pressmeddelande här!

LaTERRE förvärvar Kv. Riset 11

LaTERRE har tillsammans med Stackelberg & Co förvärvat fastigheten Riset 11 på Gaveliusgatan på Södermalm. Tidigare ägare var Stockholms läns landsting och idag inhyser fastigheten Vita Bergens gymnasieskola, som drivs av Magelungen AB.

Mo-Bo får stöd från innovationsprogrammet Viable Cities

Forskningsprojektet Mo-Bo verkar för arkitektur som stödjer hållbar mobilitet. Inom ramen för innovationsprogrammet Viable Cities har Mo-Bo fått stöd för att driva forskningen kring hållbar mobilitet och arkitektur vidare. LaTERRE är tillsammans med KTH, SLU, Theory Into Practice, Upplands Väsby kommun och Uppsala kommun med i projektet som pågår fram till 2020.

Läs mer här! 

LaTERRE vinner markanvisning i Slakthusområdet

LaTERRE har i stor konkurrens vunnit en markanvisningstävling i första etappen i Slakthusområdet. De kommande åren kommer en ny detaljplan utarbetas och Stockholms mest attraktiva område växa fram.

Close Panel