LaTERRE förvärvar Kv. Riset 11

LaTERRE har tillsammans med Stackelberg & Co förvärvat fastigheten Riset 11 på Gaveliusgatan på Södermalm. Tidigare ägare var Stockholms läns landsting och idag inhyser fastigheten Vita Bergens ungdomshem, som drivs av Magelungen AB.

Mo-Bo får stöd från innovationsprogrammet Viable Cities

Forskningsprojektet Mo-Bo verkar för arkitektur som stödjer hållbar mobilitet. Inom ramen för innovationsprogrammet Viable Cities har Mo-Bo fått stöd för att driva forskningen kring hållbar mobilitet och arkitektur vidare. LaTERRE är tillsammans med KTH, SLU, Theory Into Practice, Upplands Väsby kommun och Uppsala kommun med i projektet som pågår fram till 2020.

Läs mer här! 

LaTERRE vinner markanvisning i Slakthusområdet

LaTERRE har i stor konkurrens vunnit en markanvisningstävling i första etappen i Slakthusområdet. De kommande åren kommer en ny detaljplan utarbetas och Stockholms mest attraktiva område växa fram.

Projektet Nouvelle i Upplands Väsby erhåller Vinnova-stöd

Innovationsmyndigheten Vinnova ger forskningsprojekt om hållbar mobilitet bidrag. LaTERRE har under början av 2017 drivit en framgångsrik detaljplaneprocess i Upplands Väsby med bland annat parkeringstal 0 som resultat. Bidraget från Vinnova kommer gå till att utveckla och undersöka hur arkitektur och smarta lösningar kan uppmuntra till en mer hållbar mobilitet.

Close Panel