Vårt innovativa Nouvelle blir hyresrätter genom förvärv av Rikshem AB

Rikshem har förvärvat projekt Nouvelle. LaTERRE har sedan 2017 arbetet med detaljplanen som efter antagande är den första i Stockholms län med p-tal noll. Rikshem beräknas tillträda fastigheten i slutet av nästa år. Utöver ca 70 hyreslägenheter skapas även Rikshems nya förvaltarkontor, för hela norra Stockholm.

Läs Rikshems pressmeddelande här!

LaTERRE förvärvar Kv. Riset 11

LaTERRE har tillsammans med Stackelberg & Co förvärvat fastigheten Riset 11 på Gaveliusgatan på Södermalm. Tidigare ägare var Stockholms läns landsting och idag inhyser fastigheten Vita Bergens ungdomshem, som drivs av Magelungen AB.

Mo-Bo får stöd från innovationsprogrammet Viable Cities

Forskningsprojektet Mo-Bo verkar för arkitektur som stödjer hållbar mobilitet. Inom ramen för innovationsprogrammet Viable Cities har Mo-Bo fått stöd för att driva forskningen kring hållbar mobilitet och arkitektur vidare. LaTERRE är tillsammans med KTH, SLU, Theory Into Practice, Upplands Väsby kommun och Uppsala kommun med i projektet som pågår fram till 2020.

Läs mer här! 

LaTERRE vinner markanvisning i Slakthusområdet

LaTERRE har i stor konkurrens vunnit en markanvisningstävling i första etappen i Slakthusområdet. De kommande åren kommer en ny detaljplan utarbetas och Stockholms mest attraktiva område växa fram.

Projektet Nouvelle i Upplands Väsby erhåller Vinnova-stöd

Innovationsmyndigheten Vinnova ger forskningsprojekt om hållbar mobilitet bidrag. LaTERRE har under början av 2017 drivit en framgångsrik detaljplaneprocess i Upplands Väsby med bland annat parkeringstal 0 som resultat. Bidraget från Vinnova kommer gå till att utveckla och undersöka hur arkitektur och smarta lösningar kan uppmuntra till en mer hållbar mobilitet.

Close Panel