Slakthusområdet - Detaljplan för etapp 1 har vunnit laga kraft

Vårt kvarter och projekt Slakthusgränd ingår i första etappen i Slakthusområdet. Idag har detaljplanen för första etappen vunnit laga kraft. Nu väntar vi på att Staden ska göra sina förberedande arbeten sen är det dags att sätta spaden i marken, troligtvis redan i början av år 2024.

Forskningsprojektet - Rikare grannskap

Nyréns arkitekter har samlat ihop ett inspirerande gäng med mobilitetsantusiaster. Vi ska i ett forskningsprojekt försöka hitta lösningar som ska bidra till att minska bilanvändningen. Läs mer här!

Slakthusområdet

LaTERRE har idag tecknat ett samarbetsavtal med John Mattson om att  förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad.

Läs mer hos John Mattson här!

Slakthusområdet - Etapp 1 ute på samråd

Den första etappen för Slakthusområdet är på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Förslaget omfattar 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor, kontor, handel och service. Nu sätts grunden för nya Slakthusområdet.

Läs mer här!

LaTERRE förvärvar Kv. Riset 11

LaTERRE har tillsammans med Stackelberg & Co förvärvat fastigheten Riset 11 på Gaveliusgatan på Södermalm. Tidigare ägare var Stockholms läns landsting och idag inhyser fastigheten Vita Bergens gymnasieskola, som drivs av Magelungen AB.

Mo-Bo får stöd från innovationsprogrammet Viable Cities

Forskningsprojektet Mo-Bo verkar för arkitektur som stödjer hållbar mobilitet. Inom ramen för innovationsprogrammet Viable Cities har Mo-Bo fått stöd för att driva forskningen kring hållbar mobilitet och arkitektur vidare. LaTERRE är tillsammans med KTH, SLU, Theory Into Practice, Upplands Väsby kommun och Uppsala kommun med i projektet som pågår fram till 2020.

Läs mer här! 

Close Panel