Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en levande stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. Till skillnad från de närliggande arenornas fokus på upplevelser i stort format, kommer Slakthusområdet präglas av småskaliga upplevelser inom mat och kultur. LaTERRE har en markanvisning i första etappen och planerar bygga ett flerbostadshus om cirka 120 lägenheter som dessutom inrymmer både förskola och kommersiella lokaler.

 

Close Panel