I juni 2018 förvärvade Laterre tillsammans med Stackelberg & Co fastigheten Riset 11 från Stockholms läns landsting. Huset har ett kulturhistoriskt värde och de första ritningarna går så långt tillbaka som till 1779. Riset 11 har sedan 1870 inhyst en uppfostringsanstalt för flickor fram till 1954 då verksamheten lades ner. Idag driver Magelungen AB, en mycket uppskattad  gymnasieskola i de historiska lokalerna. 

 

Close Panel