Projektet Nouvelle i Upplands Väsby erhåller Vinnova-stöd

Innovationsmyndigheten Vinnova ger forskningsprojekt om hållbar mobilitet bidrag. LaTERRE har under början av 2017 drivit en framgångsrik detaljplaneprocess i Upplands Väsby med bland annat parkeringstal 0 som resultat. Bidraget från Vinnova kommer gå till att utveckla och undersöka hur arkitektur och smarta lösningar kan uppmuntra till en mer hållbar mobilitet.

Kommentera

Close Panel