Slakthusområdet – Detaljplan för etapp 1 har vunnit laga kraft

Vårt kvarter och projekt Slakthusgränd ingår i första etappen i Slakthusområdet. Idag har detaljplanen för första etappen vunnit laga kraft. Nu väntar vi på att Staden ska göra sina förberedande arbeten sen är det dags att sätta spaden i marken, troligtvis redan i början av år 2024.

Close Panel